Udtræk
Ønskes udtræk fra Dansk Lunge Cancer Register, skal denne fremgangsmåde følges. Anvend aktuelt ikke link til variabelliste på RKKP's hjemmeside, men brug i stedet en eller flere af flg. valglister: Udredning, Kirurgi, Onkologi, som skal udfyldes og medsendes.
Der gøres opmærksom på at godkendelse fra Datatilsynet p.t. tager 3-4.
 
Projekter
DLCR samarbejder med Kræftens Bekæmpelse omkring PROM og PROLUC


Oversigt over forskningsrelaterede projekter

1: Strukturelle reformers betydning for social lighed i ventetid og overlevelse efter diagnose af cancer og hjertesygdom v/ Solvej Mårtensson, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Glostrup Hospital.

2: Postoperativ dødelighed for lungecancerpatienter v/ Jacob Hauge Odense Universitetshospital.

3: Projekt EGFR analyse Region Hovedstaden v/ Anders Mellemgård Herlev.

4: Pneumonektomier, 30 dages mortalitet, overlevelse, komplikation v/ Vitas Nekrasas Ålborg.

5: Social ulighed og lungekræft v/ Susanne Oksbjerg Dalton, Cancerregisteret.

6: Mediastinal spredning for patienter med ikke småcellet lungecancer v/ Jens Echardt Odense Universitetshospital.

7: "Upstaging" efter operation for NSCLC stadium I v/ Peter Licht Odense Universitetshospital.

8: Links between timeliness of care and mortality in lung cancer patients v/ Lotte L. Rønfeldt.

9: Variation I kvalitet – pakkeforløb på kræftområdet v/ Anne Z. Kudsk Syddansk Universitet.

10: Karakterisering af lungecancerforløb: Det tværsektorielle perspektiv v/ Anders Green Syddansk Universitet.

11: Social ulighed og behandling af lungekræft v/ Susanne Steding-Jessen Kræftens Bekæmpelse.

12: Comorbidity and lung cancer v/ Margreet Lüchtenborg Thames Cancer Registry King’s College London.

13: Social ulighed og behandling af lungekræft v/ Susanne Steding-Jessen Kræftens Bekæmpelse

14: Comorbidity and lung cancer v/ Margreet Lüchtenborg Thames Cancer Registry King’s College London

15: Udtræk vedr. pneumonektomier, sleeve-lobektomier, 30 dages mortalitet og overlevelse til Vitas Nekrasas, Ålborg

16: Social ulighed og lungekræft v/ Susanne Oksbjerg Dalton, Cancerregisteret

17: Mediastinal spredning for patienter med ikke småcellet lungecancer v/ Jens Echardt OUH

18: ”Upstaging” efter operation for NSCLC stadium 1. Indflydelse af operationsmetode v/ Peter Licht OUH

19: Links between timeliness of care and mortality in lung cancer patients v/ Lotte L. Rønfeldt

20: Variation I kvalitet – pakkeforløb på kræftområdet v/ Anne Z. Kudsk Syddansk Universitet

21: Hyppighed af uerkendt N2-sygdom efter EBUS i LA og GA v/ Katrine Lawaetz Kristensen, OUH

22: Debut af lungekræft før 40-års-alderen: forskelle i subtyper og prognoser sammenlignet med senere debut? v/ Uffe Bødtger, Næstved Sygehus


DLCR har leveret data til eller bidraget til følgende publikationer:

1: The impact of comorbidity on survival of patients with non-small cell lung cancer: A joint model for survival and mixed-effect models with missing measurements in covariates. Iachina M.et al. Sub f pub.

2: Lung cancer survival and stage at diagnosis in Australia, Canada, Denmark, Norway, Sweden and the United Kingdom: a population-based study, 2004- 2007. Walters S. et al. Sub f pub.

3: Socioeconomic position, stage of lung cancer and time between referral and diagnosis in Denmark, 2001–2008. Dalton S et al. British Journal of Cancer (2011) 105, 1042 – 1048.

4: The effect of comorbidity on stage-specific survival in resected non-small cell lung cancer patients. Lüchtenborg M et al. Sub f pub.

5: Socioeconomic position and surgery for early stage non-small cell lung cancer: A population based study in Denmark. Starr L et al. Sub f pub.

6: Uncertain added value of Global Trigger Tool for monitoring of patient safety in cancer care.
Lipczak H. et al. Dan Med Bul 2011;58(11):A4337

7: Lüchtenborg M. et al: The effect of comorbidity on stage-specific survival in resected non-small cell lung cancer patients. European Journal of Cancer 2012;48(18):3386-95 

8: Jakobsen E. et al: Dansk Lunge Cancer Register. Ugeskr Læger 174/42, 2012; 2539.

9: Starr L. et al.: Socioeconomic position and surgery for early-stage non small cell lung cancer: a population-based study in Denmark. Lung Cancer 79 (2013) 262– 269

10: Walters S. et al: Lung cancer survival and stage at diagnosis in Australia, Canada, Denmark, Norway, Sweden and the United Kingdom: a population-based study, 2004- 2007. Thorax 2013;0:1–14.

11: Licht P.B. et al: A National Study of Nodal Upstaging After Thoracoscopic Versus Open Lobectomy for Clinical Stage-1 Lung Cancer. Afp. in Annals of Thorcic Surgery

12: Jakobsen E. et al: Nationwide quality improvement in lung cancer care: The Danish Lung Cancer Registry. Afp. in Journal of Thoracic Oncology.

13: Lüchtenborg M. et al: High procedure volume is strongly associated with improved survival after lung cancer surgery. Afp. in Journal of Clinical Oncology

14: Ledderer L. et al: Feasibility of a psychosocial rehabilitation intervention to enhance the involvement of relatives in cancer rehabilitation. Pilot study for a randomized controlled trial. Sfp. in The Patient: Patient–Centered Outcomes Research. 

15: Lüchtenborg M. et al: Survival of small cell lung cancer patients undergoing lung resection in England 1998- 2009. Sfp. in Thorax.

Print | Tilbage | Top

Sidst opdateret 2. maj 2017