Screening for lungekræft har været udført i mange år i Japan med alm. røntgen undersøgelse af lungerne (Rtg. Thorax) som et tilbud både til rygere og ikke rygere. Siden 1993 har man i Japan i mere begrænset omfang tilbudt screening med CT scanning i stedet for almindelig røngten undersøgelse af lungerne. CT scanneren er et stort apparat som man i starten satte på en lastbil, og kørte rundt med til de mindre byer og tilbød screenings undersøgelse. Senere er der kommet flere scannere til, og de fleste står nu fast installeret på sygehuse i Japan. I 1999 offentliggjorde Professor Claudia Henschke, fra New York resultaterne af screening af 1000 rygere over 60 år, med lav dosis spiral CT scanning. Resultaterne var opsigtsvækkende idet hun kunne vise at CT scanning var 4 - 10 gange mere følsom end almindelig røntgen undersøgelse af lungerne, til at afsløre små knuder i lungen. Hun fandt ved den første screening 27 tilfælde af lungekræft hvoraf 85 % var i de tidlige stadier med en god prognose efter operation. Ved fornyet screening af de samme 1000 personer et år efter første screening fandt hun yderligere 7 tilfælde af lungekræft, hvoraf atter 85 % var i det tidligste stadium.

På grund af disse resultater, er der nu overalt i verden taget initiativ til at starte screenings undersøgelser for at efterprøve Claudia Henschke's resultater. Bortset fra Japan er der ingen lande der endnu tilbyder screening for lungekræft til den brede befolkning, men interessen herfor er blevet væsentligt forstærket i de sidste år. Aktuelt er der nu undersøgt mere end 50.000 personer i verden med den nye metode, overvejende i Japan og USA. I USA tilbydes CT screening nu på privatklinikker over hele USA, og lungekræft patientforeningerne dèr presser meget på for at få indført undersøgelsen som et generelt tilbud til rygere og tidligere rygere. I USA har NCI (National Cancer Institute) - det statslige kræftforsknings institut - igangsat et forsøg med lav dosis CT scanning af 50.000 personer til en pris af 200 mio USD ( ca. 1,5 mia. Kroner !). Forsøget foregår på 33 institutioner i USA og indtagelse af deltagere er afsluttet i februar 2004. Deltagerne er undersøgt med CT scanning eller alm. røntgenundersøgelse af lungerne i 3 år, og kontrolleret i op til 5 år efter (Nærmere oplysninger på internet adressen: www.cancer.gov/NLST ). Derudover er der i USA påbegyndt screenings undersøgelser med den nye teknik, af personer med erhvervsmæssig udsættelse for asbest, røg m.v, idet disse personer har en øget risiko for at udvikle lungekræft. Lignende undersøgelser, af personer med erhvervs betinget øget risiko for lungekræft, er allerede påbegyndt i bl.a. Finland.
I Europa er der etableret et formelt samarbejde mellem de lande der planlægger at gennemføre undersøgelser med lungecancer screening med CT-scanning (Tabel 1). Formålet er at få glæde af hinandens erfaringer og dels at afklare om screening med Lav Dosis CT scanning kan reducere dødeligheden af lungekræft, og især at få indtryk af hvilke ulemper og omkostninger der er ved at gennemføre screening med den nye metode i de enkelte lande. På nuværende tidspunkt er der sikret finansiering af undersøgelserne i Holland og Italien. Belgien deltager i den Hollandske undersøgelse med 2000 personer. I Frankrig er der givet tilsagn om i alt 165 mio Euro over 10 år til finansiering af et stort randomiseret studie med 24.000 personer som forventes at starte i foråret 2005. (www.u444.jussieu.fr/depiscan ) . I England, Norge og Tyskland er ansøgningerne blevet afvist med den begrundelse at ressourcerne burde anvendes til rygeafvænning i stedet. 

Tabel 1. Planlagte europæiske studier af Lav Dosis CT screening for lungekræft (december 2004)

 

 

Frankrig

Danmark

Italien

Holland

 
 

Antal deltagere

24.000

4.000

3.000

16.000

 

Alder (år)

50-75

50-65

55-69

50-75

 

Ryge baggrund

>15 cig/dag > 20 år

20 pakkeår

20 pakkeår

20 pakkeår

 

Ex-rygere med i us.?

Ja

Ja < 10 år

Ja < 10 år

Ja < 10 år

  Us. i kontrolgruppe Rtg. thorax Ingen Ingen Ingen
 

Screenings periode/interval

5 år/1 x årlig

5 år/1 x årlig

4 år/1 x årlig

3 år/1 x årlig

 

Kontrol efter undersøgelsen?

Ja (5år)

Ja (5 år)

Ja (3 år)

Ja (7 år)

 

Rygeafvænningstilbud

Ja

Nej

Ja

Nej

Print | Tilbage | Top

Sidst opdateret 8. december 2008