December 2004.

Screening for lungekræft.

Jesper Holst Pedersen,
Overlæge, dr.med

Lungekræft er en af de hyppigste kræftsygdomme og er den kræftsygdom der dræber flest mennesker i Danmark, Europa og USA. Trods fremskridt inden for behandling er i gennemsnit kun ca. 5-7 % i live 5 år efter påvisning af sygdommen i Danmark. En væsentlig årsag hertil er at sygdommen ofte opdages for sent. Man ved at 70 - 85 % af de mennesker med lungekræft, hvor sygdommen er opdaget tidligt, opnår varig helbredelse efter behandling. Sygdommen regnes for at være opdaget tidligt hvis svulsten i lungen er mindre end 1-2 cm og der ikke er spredning af sygdommen. Opsporing af sygdommen på et så tidligt tidspunkt er vanskeligt fordi den oftest endnu ikke har givet anledning til de symptomer der forbindes med lungekræft. Det betyder, at såfremt sygdommen skal opdages tidligt, er man nødt til at undersøge mennesker som ikke har symptomer på lungekræft. Det vil ikke være hensigtsmæssigt at undersøge hele befolkningen, der som helhed har en lille risiko for udvikle sygdommen. Man er nødt til at udvælge dem der har en øget risiko. Det vil i praksis sige rygere over 50 år, tidligere rygere eller mennesker der i deres erhverv har været udsat for bestemte miljøfaktorer, feks asbest.

Det er ikke tidligere bevist at screening for lungekræft reducerer antallet af dødsfald af sygdommen, trods flere forsøg herpå. En af de væsentligste forklaringer herpå, er at den hidtidige metode til opsporing af sygdommen, almindelig røntgen undersøgelse af brystkassen, ikke er følsom nok. Man regner med, at en knude i lungen i almindelighed skal være ca. 2 cm før den med sikkerhed kan ses på et almindeligt røntgenbillede af lungerne. Derfor er der i de senere år i Japan og USA udviklet en særlig screenings metode til opsporing af lungekræft. Denne metode hedder "Lav Dosis Spiral CT scanning". Ved denne metode undersøges hele brystkassen på blot 5-10 sekunder, og små knuder i lungen, mindre end ½ cm kan påvises. Den anvendte stråledosis svarer til den der anvendes ved mammografi screening (bryst screening). Metoden er det mest lovende fremskridt i de sidste 30 år i kampen mod lungekræft.

I Danmark står en tværfaglig arbejdsgruppe af læger, under Dansk Lunge Cancer Gruppe, bag et forsøg med screening for lungekræft med lav dosis spiral CT scanning som er påbegyndt den 1. Oktober 2004 på Amtssygehuset i Gentofte. Forsøget omfatter 4000 personer hvor halvdelen efter lodtrækning bliver tilbudt CT scanning af brystkassen 1 gang årligt i 5 år. Forsøget er beskrevet nærmere i en protokol (beskrivelse), som er godkendt af den videnskabs etiske komite i Københavns Amt. Protokollen kan læses et andet sted på denne hjemme side. Orientering om og tilmelding til forsøget kan findes på projektets internet hjemmeside: www.lungescreening.dk . Forsøget er financieret ved en bevilling fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet i juni 2004.
Arbejdsgruppen har etableret et tæt samarbejde med tilsvarende grupper i Europa og USA (se afsnit om screening i udlandet).

Billeder fra CT scanning af lille lungecancer, som ved fornyet undersøgelse ½ år senere ses at være blevet større (volumen billede nederst).


 

 

 

Print | Tilbage | Top

Sidst opdateret 14. december 2008