Torben Riis Rasmussen
Formand DLCG
Torben Riis Rasmussen
Klinisk lektor, overlæge, ph.d.
Lungemedicinsk afd. B
Århus Universitetshospital
8000 Århus C

Erik

Daglig leder

Erik Jakobsen
overlæge
Dansk Lunge Cancer Register,
Hjerte-, Lunge- og karkirurgisk
afd. T,
Odense Universitetshospital,
5000 Odense
erik.jakobsen@rsyd.dk
Jesper Ravn
Overlæge
Thoraxkirurgisk center
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 København Ø

Jesper.Ravn@regionh.dk

Anders Green
professor, overlæge, dr.med.
Odense Patient data Exploratory Network (OPEN)
Klinisk Institut, syddansk Universitet
Odense Universitetshospital
5000 Odense C
anders.green@health.sdu.dk
Karin Holmskov Hansen
Overlæge
Onkologisk afdeling R
Odense Universitetshospital
5000 Odense C
karin.holmskov@rsyd.dk
Karen Ege Olsen
Overlæge
Afdeling for klinisk patologi
Odense Universitetshospital
J. B. Winsløwsvej 4
5000 Odense C
karen.ege.olsen@rsyd.dk
Mette Skovmand
Specialkonsulent
Kvalitet og Forskning
Region Syddanmark
Regionshuset
Damhaven 12
7100 Vejle
Mette.Skovmand@rsyd.dk      
            
Afdelingschef
Mads Haugaard
Kvalitet og Forskning
Region Syddanmark
Regionshuset
Damhaven 12
7100 Vejle
mch@rsyd.dk 
Monika Madsen
Chefkonsulent
Klinisk Koordination
Regionernes Kliniske Kvalitets-
udviklingsprogram (RKKP)
Bisbebjerg Hospital
Bygning 24A, Mezzaninen
2400 København NV

Monims@rkkp.dk
Henriette Engberg
Klinisk epidemiolog, PhD
Afdeling for Cancer og Cancerscreening
Regionernes Kliniske Kvalitets-
udviklingsprogram (RKKP)
Odense Universitetshospital
Kløvervænget 20, indgang 216, st.th.
5000 Odense C
heengb@rkkp.dk
Inge Petersen
Datamanager
Afdeling for Cancer og Cancerscreening
Regionernes Kliniske Kvalitets-
udviklingsprogram (RKKP)
Odense Universitetshospital
Kløvervænget 20, indgang 216, st.th.
5000 Odense C
inge.petersen@rkkp.dk
 

 

Print | Tilbage | Top

Sidst opdateret 31. januar 2018