Dansk Lunge Cancer Gruppe udgøres af en styregruppe med repræsentanter valgt af de videnskabelige selskaber. 

Titel

Navn

Afdeling

Hospital

Overlæge, klinisk lektor, ph.d, Formand for DLCG

Torben Riis Rasmussen (1, 2, 3, 4)

Lungemedicinsk afd. B

Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

Professor, overlæge, dr.med.

Anders Green (2, 4)

Odense Patient data Exploratory Network (OPEN)

Klinisk Institut, Syddansk Universitet

Overlæge, ph.d.

Anders Mellemgaard (1, 2)

Onkologisk afd.

Herlev Sygehus

Overlæge

Asbjørn Høegholm (4)

Medicinsk afd.

Næstved Sygehus

Overlæge, dr.med.

Birgit Guldhammer Skov (1, 2)

Patologisk afd.

Bispebjerg Hospital

Overlæge, MPM

Erik Jakobsen (2, 5)

Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk afd.

Odense Universitetshospital

Kvalitetskonsulent Lea Grey Haller (2, 8) RKKP Regionshuset Aarhus

Overlæge, dr.med.

Finn Rasmussen (1)

Radiologisk afd.

Århus Sygehus

Overlæge

Henrik Schmidt (1)

Anæstesiologisk afd. V

Odense Universitetshospital


Overlæge

Karin Holmskov Hansen (1, 2, 3)

Onkologisk afd. R

Odense Universitetshospital
 
Afd.læge Lars Møller (1) Hjerte-, Lungekirurgisk afd. Aalborg Sygehus

 

Formand for Patientforeningen Lungekræft
 

Lisbeth Søbæk Hansen (4)
 
Patientforeningen Lungekræft

Overlæge, dr.med.

Jann Mortensen (1)

Klinisk fysiologisk og Nuklearmed.afd.

Rigshospitalet

Overlæge, dr.med.

Jesper Holst Pedersen (3)

Thoraxkirurgisk afd. R-2152

Rigshospitalet

Overlæge

Jesper Ravn (1)

Hjertecentret, afsnit 2152

Rigshospitalet

Specialkonsulent

Mette Skovmand
(2, 7)

Kvalitetsafdelingen

Region Syddanmark

Overlæge, dr.med.

Karen Ege Olsen (2, 3)

Afdeling for Klinisk Patologi

Odense Universitetshospital

Overlæge

Niels-Christian G. Hansen (4)

 

 

Overlæge, ph.d

Peter Schousboe (1)

ØNH afdelingen

Vejle Sygehus

Overlæge

Poul Erik Haahr (4)

Hjerte- lungekirurgisk afd.

Aalborg Sygehus

Epidemiolog

Pernille Møller Ljungdalh (2, 8)

RKKP

Regionshuset Århus

Praktiserende læge, klinisk lektor

Roar Maagaard (1)

 

Skødtrup

Afdelingsleder Mads Haugaard (2, 7) Kvalitetsafdelingen Regions Syddanmark
Overlæge Nille Behrendt (1) Patologisk afdeling Roskilde Sygehus
Dokumentationschef Linda Aagaard Thomsen (1) Dokumentation & Kvalitet Kræftens Bekæmpelse

  

  1. Udpeget af de videnskabelige selskaber
  2. Bestyrelsens Forretningsudvalg
  3. Formænd for arbejdsgrupper
  4. Udpeget af DLCG
  5. DLCR´s daglige leder
  6. Repræsenterer Kompetencecenter Syd
  7. Udpeget af Danske regioner
  8. Repræsentant for Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram

 

 

 

Print | Tilbage | Top

Sidst opdateret 22. august 2017