Dansk Lunge Cancer Gruppe
Auditorium 2, Rigshospitalet
 torsdag den 21. september 2017 k

 

Klik på titlen for at se oplægget (pdf-fil)

09.30 – 10.00    Kaffe & morgenbrød


10.00 – 10.15  
Velkomst og Årsberetning 2016
Torben Riis Rasmussen, lungemediciner, AUH, formand for DLCG

Session I         Årsrapporten
10.15 – 11.00   Highlights fra Årsrapport 2016
Erik Jakobsen, thoraxkirurg, OUH, leder af DLCR

Session II Forskningsrapport DLCR 2016 & Faglige opdateringer
11.00 – 11.20   Oversigt over forskning på DLCR-data
Erik Jakobsen

11.20 – 11.40   TNM-8.udg., Pulmonale noduli, Mediastinoskopi ved negativ EUS/EBUS?
Torben Riis Rasmussen

Session III Patientforeningen Lungekræft
11.40 – 12.00   Beretning for aktiviteter 2016 og planer for 2017
Lisbeth Søbæk Hansen, formand for Patientforeningen Lungekræft

Session IV Fra biopsi til blodprøve
12.00 – 12.20   Fra biopsi til blodprøve i diagnose og behandling af lungekræft
Peter Meldgaard, onkologisk afd., Aarhus Universitetshospital

12.20 – 12.55 Frokost

Session V  Præsentation af et Vision-projekt
13.00 – 13.20   
En opdatering af målsætninger og strategier for lungekræft i Danmark
Torben Riis Rasmussen

13.20 – 13.40   Tidligere diagnostik af lungecancer
Zaigham Saghir, lungemediciner, Gentofte Hospital

13.40 – 14.00   Fremtidig lungecancerkirurgi
Jesper Ravn, thoraxkirurg, Rigshospitalet

14.00 – 14.20   Onkologiske perspektiver og strategier frem mod 2030
Jon Lykkegaard Andersen, onkolog, Herlev Hospital 

14.20 – 14.40   Livskvalitet med og efter behandling af lungecancer
Morten Quist, fysioterapeut, Rigshospitalet

14.20 - 15.40    
En ’tidlig’ palliativ indsats hos patienter med lungekræft
Mogens Grønvold, Palliativ enhed, Bispebjerg Hospital

                 

 

 

 

 

  

 

 

Print | Tilbage | Top

Sidst opdateret 23. september 2017